Skip to main content

Appartement verhuur zeedijk Middelkerke

Algemene voorwaarden

1. RESERVEREN

Reserveren kan via deze site. De reservatie is bindend voor de huurder en betekent eveneens een akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.
De reservatie wordt door de eigenaar-verhuurder per kerende schriftelijk bevestigd per e-mail.

2. BETALING

De reservatie is in hoofde van de verhuurder slechts bindend en definitief na ontvangst van een aanbetaling van 40% van de totale huursom.
Deze aanbetaling dient binnen de 10 dagen na reservatie te gebeuren door overschrijving op volgende rekening:

  • De Ridder - Van Damme
  • IBAN BE03 7350 5850 0684

Het saldo van de huursom en de waarborg (250 EUR) dienen integraal te zijn voldaan uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf, eveneens bij middel van bankoverschrijving.

Boekingen binnen de 6 weken voor aanvang van de huurperiode dienen volledig betaald te worden binnen de 10 dagen na reservering en in ieder geval vóór de aanvang van de huurperiode.

3. WAARBORG

De waarborg dient in eerste instantie ter dekking van eventuele kosten tengevolge van directe of indirecte schade veroorzaakt aan de woning of zijn inboedel. Verder kan zij ingeroepen worden ter dekking van eisen van de verhuurder tengevolge van de niet-naleving van de huurvoorwaarden van de huurder.
Ingeval de waarborg ontoereikend mocht blijken voor de geleden schade kan de verhuurder alsnog een bijkomende vergoeding eisen van de huurder.
Terug storting van de waarborg houdt niet automatisch een erkenning in dat er geen schade aan het goed is berokkend.
De waarborg kan op geen enkel ogenblik beschouwd worden als deel van de betaling van huur of voorschot daarop.

4. SCHOONMAAK

Het appartement wordt door de huurder minimum als volgt schoon gemaakt:

  • Alle vloeren worden gestofzuigd
  • De keuken, badkamer en toilet worden met water en zeep gereinigd
  • De koelkast wordt volledig leeggemaakt en indien nodig gereinigd
  • De vuilemmers dienen leeg en netjes te zijn bij vertrek
  • Huisvuil, glas en papier kunnen in de kelder van het appartement gesorteerd worden

Indien het appartement onvoldoende netjes wordt achtergelaten, dan zal de kost van de extra schoonmaak afgehouden worden van de waarborg.
Indien u de schoonmaak niet zelf wenst te doen, dan kan u hiervoor toestemming vragen aan de eigenaar. Dan zal er een extra kost van 75 euro aangerekend worden.

5. DIVERSE BEPALINGEN

5.1 Betrekken van het appartement

De huurperiode is als volgt:

  • Week (7n): vrijdag 16u – vrijdag 12u
  • Weekend (3n): vrijdag 16u – maandag 12u
  • Midweek (4n): maandag 16u – vrijdag 12u

Een 2-tal dagen op voorhand zal de eigenaar u per mail informeren over hoe u de sleutels kunt bemachtigen en wat u moet doen met de sleutels bij vertrek.
Gelieve een inschatting van het uur van aankomst op voorhand aan de eigenaar door te geven (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Indien de sleutels per vergissing door de huurder werden meegenomen, dan dient onmiddellijk de verhuurder hiervan verwittigd te worden. De sleutels worden dan zo snel mogelijk per express en aangetekend terugbezorgd.

Het appartement is rookvrij en huisdieren zijn niet toegelaten.

5.2 Gebruik van de inboedel, verlies of breuk

De inboedel mag na het verblijf geen andere sporen van slijtage vertonen dan deze aanvaardbaar bij gewoon gebruik waarvoor de goederen dienstig worden geacht. Verlies of breuk die het verder gebruik van de woning in het gedrang brengen moeten onmiddellijk worden gemeld zodat door de verhuurder tijdig in vervanging of herstelling kan worden voorzien.

5.3 Afvoersystemen

De huurder mag in geen geval zaken gooien in lavabo’s, douche, toilet of gootsteen die het afvoersysteem kunnen verstoppen of buiten het dagelijks bedoelde gebruik van deze installaties vallen. De correcte schoonmaakproducten zijn normaal aanwezig. Gelieve deze te gebruiken voor de schoonmaak.

5.4 Huisdieren

Tenzij expliciete toestemming door de verhuurder, is het verboden huisdieren mee te brengen. Bij uitzonderlijke toelating door de verhuurder, dient het huisdier voor zijn behoeftes te worden buitengelaten, zodoende de onberispelijke staat van het appartement te vrijwaren. Indien het appartement niet schoon wordt achtergelaten zal de kost voor deze extra schoonmaak van de waarborg worden ingehouden.

5.5 Burenrust

Het is heel belangrijk om de rust en stilte binnen het appartementsgebouw maximum te verzekeren. Gelieve TV of radio niet te luid te zetten.

5.6 Privé auto staanplaats

Er is een privé auto staanplaats op 100m. Het hekje kan zonder sleutel neergekanteld worden. Plaats het hekje telkens weer omhoog bij het verlaten van de parkeerplaats. Op het einde van uw huurtermijn dient u de staanplaats te verlaten zodat de nieuwe huurders deze kan innemen.

5.7 garage

U kan gebruik maken van een private garage in het gebouw. Het is echter verboden hierin een auto te plaatsen.
U mag alles gebruiken in de garage behalve wat zich in de afgesloten kast bevindt of op slot is.

De garage mag alleen gebruikt worden als opslagplaats.